Regulamin

Regulamin serwisu finansowego

Ogólne warunki korzystania przez użytkowników indywidualnych z Serwisu finansowego i formularzy kontaktowych działającego pod adresem internetowym www.swietnykredyt.pl

 1. Regulamin – ogólne warunki korzystania ze strony internetowej www.swietnykredyt.pl (w tym kalkulatorów, porównywarek i formularzy kontaktowych) oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Serwis – internetowy serwis www.swietnykredyt.pl zawierający porównywarki finansowe, kalkulatory kredytowe, formularze kontaktowe, materiały, informacje i dane na temat produktów bankowych oferowanych przez Partnerów. Przez Serwis należy rozumieć zbiór stron internetowych w domenie o nazwie swietnykredyt.pl, umieszczony pod linkiem na stronie głównej www.swietnykredyt.pl.
 3. Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.
 4. Produkty - oznaczają usługi lub produkty oferowane przez Dostawców i Partnerów.

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki korzystania ze stron Serwisu swietnykredyt.pl (dalej "Serwis") oraz z usług świadczonych drogą elektroniczną i dostępnych w ramach Serwisu. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na obowiązywanie warunków określonych treścią niniejszego Regulaminu.
 2. Materiały, informacje i dane publikowane w serwisie swietnykredyt.pl nie stanowią oferty jakichkolwiek usług, w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami), w szczególności nie stanowią oferty złożonej w postaci elektronicznej. Ponadto nie stanowią reklamy ani rekomendacji do zawarcia umowy z którymkolwiek bankiem lub pośrednikiem finansowym, ubezpieczeniowym, której przedmiotem będą produkty finansowe i ubezpieczeniowe lub jakiekolwiek inne produkty, o których mowa w serwisie swietnykredyt.pl.
 3. Przedstawione nazwy, znaki firmowe i logo (firm, banków) są zastrzeżonymi znakami i należą do ich właścicieli, a zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
 4. Właściciel serwisu swietnykredyt.pl dokłada wszelkich starań aby zapewnić aktualność, kompletność i dokładność przedstawianych informacji, jednakże w przypadku zaistnienia jakichkolwiek nieścisłości nie przejmuje odpowiedzialności za działania lub zaniechanie podjęcia działań na ich podstawie.
 5. Serwis swietnykredyt.pl zawiera odesłania do serwisów internetowych, Podmiotów współpracujących oraz innych podmiotów. Serwis swietnykredyt.pl nie ponosi odpowiedzialności za informacje o produktach lub usługach, jak również za inne dane prezentowane w serwisach Podmiotów współpracujących oraz innych podmiotów.

II. Świadczone usługi

 1. Serwis swietnykredyt.pl jest stroną internetową zawierającą oferty banków, instytucji finansowych, porównywarki kredytowe służące do porównywania poszczególnych finansowych elementów oferty kredytowej (w tym oferty kredytów mieszkaniowych, kredytów gotówkowych, kont osobistych) wybranych banków.
 2. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne i skierowane do osób zainteresowanych produktami bankowymi.
 3. Źródłem pozyskanych informacji użytych w celu porównania ofert są materiały i dane o ofertach bankowych uzyskane zgodnie z prawem na podstawie zawartych przez Właściciela Serwisu umów z Partnerami.
 4. Informacje zawarte w Serwisie oraz przesyłane w ramach świadczonych usług mają charakter wyłącznie informacyjny. Administrator oraz Partnerzy dokładają wszelkich starań, aby informacje, dane i symulacje zostały poprawnie i rzetelnie zaprezentowane, jednakże ze względu na znaczącą ilość zmiennych nie gwarantują ich zgodności ze stanem faktycznym.
 5. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek nieścisłości Administrator/Właściciel nie przejmuje odpowiedzialności za działania lub zaniechania na ich podstawie. By potwierdzić aktualność informacji, danych i symulacji należy skontaktować się z wybraną placówką bankową, pozabankową lub instytucją finansową.

III. Polityka prywatności

 1. Serwis finansowy swietnykredyt.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta i użytkownika serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na tej stronie. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: swietnykredyt.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować czasopism dostępnych w serwisie oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych na stronie swietnykredyt.pl.

IV. Dane Osobowe

 1. W czasie korzystania z serwisu swietnykredyt.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób np. telefonicznie. W przypadku szczegółowych formularzy będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych oraz innych wymaganych danych.
 2. Większość wprowadzanych danych online realizowanych jest za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, co w sposób wydatny wpływa na ochronę Twoich danych osobowych. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

V. Cookies (ciasteczka) i szyfrowanie informacji

 1. Podczas wypełniania wniosków rejestracyjnych zostaje otwarty specjalny kanał, szyfrowany technologią SSL, którego podsłuch jest niemożliwy. Za jakość połączenia kanału SSL odpowiada jego operator. W niektórych przypadkach serwis korzysta z tzw. "cookies", czyli małych plików tekstowych wysyłanych do komputera Użytkownika identyfikujących go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Akceptacja Cookies jest wymagana.
 2. Cookies nie są szkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Serwis nie odpowiada za nieprawidłowe działanie aplikacji.

VI. Prawa autorskie

 1. Wszelkie treści zamieszczone w serwisie są chronione prawem autorskim, ich kopiowanie, przetwarzanie i udostępnianie bez pisemnej zgody właściciela serwisu jest zabronione.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do tego, iż mogą wystąpić opóźnienia w udzielaniu odpowiedzi na zapytania kierowane na pocztę e-mail Serwisu lub odpowiedzi mogą nie być udzielane.
 2. Wszelkie nieprawidłowości dostrzeżone w związku z korzystaniem z Serwisu mogą być zgłaszane przez formularz kontaktowy.
 3. Reklamy mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty ani propozycji nabycia w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 4. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.