Rozliczenie PIT w 2021 roku

Podatek PIT w 2021

W tym roku, 15 lutego rozpoczęła się możliwość rozliczenia rocznego przez usługę Twój e-pit. Złożyć zeznanie za cały rok trzeba najpóźniej 30 kwietnia, bądź 2 marca jeśli musimy złożyć PIT-28. Wysokość dochodu w 2020 roku określa ile podatku zapłacimy. To progi podatkowe PIT określają jak duży podatek trzeba odprowadzić w danym roku do US.

Podatek rozliczamy według dwóch progów podatkowych, pierwszy próg to 17% i obowiązuje w przypadku dochodów do 85.528 zł. Natomiast drugi próg to dochody powyżej 85.528 zł i tutaj podatek ten wynosi 32%. Co ważne – drugi próg podatkowy obowiązuje tylko kwotę powyżej 85.528 zł, tak więc 32% podatku naliczane jest od momentu przekroczenia tego progu.

Bardzo często stosowane jest też rozliczenie wspólne razem z małżonką bądź małżonkiem, dzięki czemu można uniknąć opodatkowania na poziomie 32% jeśli jedna z osób zarabia mniej. Do rozliczenia wspólnego brana jest średnia dochodów.

Podstawa naliczania składki

Trzeba pamiętać, że podstawa do obliczania składki to dochód, czyli różnica między przychodami a kosztami poniesionymi do jego uzyskania. Dochód jest też pomniejszany o tak zwane odliczenia podstawowe jak np. składki na ubezpieczenia społeczne. Podstawę opodatkowania zawsze zaokrągla się do pełnych złotych.

Ulgi dla młodych

Tak samo jak w ubiegłym roku, osoby do 26 roku życia mogą skorzystać z zerowego PIT. Z ulgi nie mogą jednak skorzystać osoby na samozatrudnieniu, czy zatrudnione na podstawie umowy o dzieło. By skorzystać z ulgi nie można przekroczyć pierwszego progu podatkowego.

Danina solidarnościowa

Osoby których dochód przekracza rocznie 1 mln zł podlegają dodatkowemu opodatkowaniu o wysokości 4%. Jest to tak zwana danina solidarnościowa, którą oblicza się od nadwyżki powyżej 1 mln zł. Często określana jest też jako trzeci próg podatkowy. Wszystkie osoby, które są zobligowane do zapłacenia tej daniny muszą złożyć dodatkową deklarację DSF-1, do 30 kwietnia i w tym też terminie zapłacić należną kwotę.

Nowe ulgi w roku 2021

W tym roku pojawiły się nowe ulgi podatkowe, związane z sytuacją pandemii koronawirusa. Od swoich dochodów można odliczyć podwójną darowiznę na cele powiązane z walką z pandemią.

Kolejne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *